ZNAJDŹ PARKING

Formularz reklamacyjny

Przed wysłaniem formularza, prosimy upewnić się czy wszystkie podane informacje są poprawne. Po sprawdzeniu danych, prosimy nacisnąć przycisk “Wyślij”. Udane przesłanie reklamacji, spowoduje wyświetlenie u dołu ekranu (pod formularzem) odpowiedniego komunikatu. Jednocześnie kopia wypełnionego formularza reklamacyjnego zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres e-mail. EuroPark rozpatruje reklamacje w przeciągu 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku reklamacyjnego.


Dane osoby składającej reklamację

Imię
Nazwisko

Adres
(miasto, ulica, nr, kod pocztowy)
Numer telefonu
E-mail

Dane wystawionej opłaty dodatkowej

Numer opłaty
dodatkowej

Data
Godzina :
Numer rej. pojazdu
Parking
Numer kontrolera

Dodatkowe informacje nt. opłaty dodatkowej

Miasto wystawienia opłaty dodatkowej

 Gdańsk Katowice Kraków Lublin Sopot Warszawa Wrocław

Warunki i zasady świadczenia usług parkingowych są widoczne na tablicach umieszczonych przy wjeździe na parking. Zapoznałam/-em się z ich treścią.

 tak nie

Uiszczono opłatę za parkowanie

 tak nie

Sposób uiszczenia opłaty za parkowanie

 parkomat

Dane biletu parkingowego

Data i godzina rozpoczęcia :
Data i godzina zakończenia :
Parking
Opłacona kwota

Ważny bilet parkingowy był wyraźnie widoczny na przedniej szybie

 tak nie

Dodaj bilet parkingowy do reklamacji

 zwykłą pocztą faksem (+48 22 300 9609) pocztą e-mail

Wyjaśnienia osoby parkującej pojazd, która uważa się za pokrzywdzoną

captcha
Wpisz kod z obrazka:
Sprawdzamy czy nie jesteś botem. Dziękujemy za zrozumienie.