ZNAJDŹ PARKING

Warunki ogólne

Działalność EuroPark Sp. z o.o. (dalej EP) opiera się na prawie lokalnym. Przeprowadzona dokładna analiza prawna zapewnia zgodność zasad operacyjnych EP z prawem polskim.

Parkingi prywatne

EP nie jest właścicielem parkingów ani miejsc postojowych. Działalność EP opiera się na obsłudze miejsc parkingowych (parkingów) w imieniu właścicieli nieruchomości: zarówno publicznych jak i prywatnych. Zgodnie z umową zawartą z właścicielem danej nieruchomości, EP ma wyłączne prawo do udostępniania miejsc parkingowych osobom trzecim.

Na prywatnych parkingach nie stosuje się oficjalnych znaków drogowych – EP stosuje własne oznaczenia. Wszystkie parkingi prywatne wyposażone są na wjeździe oraz przy parkomatach w tablice informacyjne prezentujące warunki ogólne świadczenia usług parkingowych (regulamin parkingu).

Kierowca zostawiając samochód na oznaczonym parkingu EP, automatycznie akceptuje warunki z jego korzystania i zawiera z EP umowę o najem miejsca parkingowego. Kierowca jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia regulaminu parkingu.

Kontrolerzy

Kontrolerzy parkingów mogą być łatwo rozpoznani po uniformach EP. Ich zadaniem jest kontrola ważności biletów parkingowych oraz wystawianie opłat dodatkowych w przypadku nieprzestrzegania przez kierowcę zasad regulaminu. Kontrole przeprowadzane są regularnie. Pracownicy obsługi nie są upoważnieni do anulowania opłaty dodatkowej a ich pensja nie zależy od ilości wystawionych opłat dodatkowych.

Opłata dodatkowa (OD)

Opłata dodatkowa jest oficjalną nazwą kary umownej nakładanej przez EP na kierowców, którzy nie przestrzegają regulaminu parkingu. EP nakłada karę w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Zadaniem OD jest motywowanie kierowców do użytkowania miejsc parkingowych zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie parkingu.