ZNAJDŹ PARKING

Reklamacje dot. opłat dodatkowych

Formalności

Reklamację należy przesłać do EuroPark w ciągu 10 dni od momentu wystawienia opłaty dodatkowej – reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer opłaty dodatkowej oraz dane osobowe właściciela (użytkownika) pojazdu. EP rozpatruje wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej (mailowo lub listownie).

Podstawa i forma reklamacji

Opłata dodatkowa może zostać anulowana jedynie w przypadku kiedy została nałożona w sposób nieprawidłowy. Reklamacja powinna zawierać conajmniej następujące informacje: numer opłaty dodatkowej i dane osobowe. Dla wygody, możliwe jest skorzystanie z gotowego formularza reklamacyjnego. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku reklamacyjnego.

Jak przesłać reklamację?

Reklamację można przesłać do biura EP za pomocą formularza reklamacyjnego, pocztą, faksem lub e-mailem pod adres: EuroPark Sp. z o.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa fax: +48 22 300 96 09, e-mail: reklamacje@europark.net.pl