ZNAJDŹ PARKING

Opłaty dodatkowe

Opłata dodatkowa (OD)

Opłata dodatkowa jest oficjalną nazwą kary umownej nakładanej przez EP na kierowców, którzy nie przestrzegają Regulaminu parkingu. EP nakłada tę karę w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Zadaniem OD jest motywowanie kierowców do użytkowania miejsc parkingowych zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie parkingu.

Wysokość i warunki płatności opłat dodatkowych

Opłata dodatkowa za naruszenie regulaminu parkingu EuroPark wynosi, w zależności od lokalizacji, 50, 80, 95 zł, zaś blankiet opłaty umieszczany jest za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu. Do obowiązków kontrolera należy zabezpieczenie dowodów naruszenia regulaminu, dlategoteż sporządza on raport oraz dokumentację fotograficzną, które są podstawą do wystawienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Płatności akceptowane są wyłącznie poprzez wpływ na rachunek bankowy EP prowadzony przez:

PKO Bank Polski SA, Zespół Obsł. Klient. Korporacyjnych

IBAN: PL62 1440 1101 0000 0000 0942 8477

SWIFT/BIC: NDEAPLP2

W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 816)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikającymi ze stosownych orzeczeń.  

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji odnośnie nałożonej opłaty dodatkowej, prosimy wcześniej zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi reklamacji. W poradniku znajdują się informacje kiedy i jak złożyć reklamację, co warto sprawdzić przed złożeniem wniosku oraz gotowy formularz reklamacyjny.