ZNAJDŹ PARKING

Jak postępować w przypadku awarii parkomatu?

Po stwierdzeniu awarii parkomatu kierowca powinien upewnić się czy kontroler EP przebywa na parkingu – jeśli tak, należy poinformować kontrolera o niesprawnym parkomacie; w każdym innym przypadku kierowca proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie awarii pod numer telefonu widniejący na parkomacie. Nasz serwis będzie prosił o podanie numeru stefy parkingowej.